وجه تمایز شهر تاریخی اصفهان نسبت به سایر شهر های جهان جدای از داشتن میراث غنی فرهنگی حفظ این میراث گرانبها بوده است که نسل به نسل دیگر سپرده شده است.
مهدی عطریان یکی از فرزندان خلف این خطه هنر خیز است که در سال 1336خورشیدی در خانواده ای اصیل ، ادب دوست و هنر ور که به هنر قلمکار سازی در اصفهان اشتهار دارد چشم به جهان گشود. نقش نگارهای پارچه های قلمکار و خشت خشت در ودیوار و کوی و برزن و تیمچه ها و مساجد چشم اندازی بود مملو از عطر لطایف و ظرایفی که طبع حساس و زلال او را مطوف جاذبه های خود ساخت تا جایی که دل در گرو این زیبائیها نهاد و در کشاکش این همه دل انگیزی به ذوق آزمائی در زمینه چندین هنر روی آورد تا سرانجام خلاقیت و ذوق او در دوران تحصیلی در زمینه خط و نقاشی و شعر مورد تشویق اولیای مدرسه قرار گرفت و در سال 1352 با توصیه و معرفی اولیای مدرسه با ارائه نمونه خط خود به محضر مرحوم استاد حبیب ا...فضائلی راه یافت.
درک محضر مبارک استاد با همه لطف و صفای خود ، در زندگی او نقطه عطفی گشت تا شور و نشاط جوانی او را سمت و سو بخشد و خوشنویسی محور فعالیتهای هنری وی قرار گیرد  بتدریج این رابطه استاد  و شاگردی به مرید و مرادی و دوستی عمیق مبدل گشت . ذوق و علاقه به ادبیات که هر از گاهی  منجر به سرودن ابیانی میشد در استحکام این مراوده و دوستی تاثیر بسیار گذاشت تا جایی که به اتفاق استاد خود در اغلب شبهای شعر حضور می یافت .
وی پس از استخدام در آموزش و پرورش در سال 1361موفق به اخذ گواهینامه ممتاز از انجمن خوشنویسان اصفهان به آموزش خطوط نستعلیق و شکسته پرداخت و ثمره آن تربیت هنر جویانی بود که هم اینک در زمره مربیان انجمن خوشنویسان اصفهان به شمار می روند .
او موفق به دریافت گواهینامه ی درجه 1 هنری در رشته ی خوشنویسی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردید.


وی با بهره گیری و الهام از اساتید گرانقدر معاصر استاد نصر ا...معین و استاد غلام حسین امیر خانی و نیز اثر خوشنویسان متقدم همچنین میر عماد الحسنی ، غلام رضا اصفهانی ، درویش عبدالمجید و سید علی اکبر گلستانه در اغنای هنر خود کوشید وی پس از احراز رتبه اول مسا بقات 8 سال دفاع مقدس در رشته شکسته نستعلیق در اکثر مسابقات بین المللی داخلی و خارجی شرکت فعال داشته است که بارها موفق به کسب رتبه برتر این مسابقات گردیده که در زیر به آن اشاره میشود.

جوایز و نشانها:

 • کسب جایزه ویژه مسابقات خوشنویسی بین المللی یاد بود حامد الا مدی ، استانبول 1986
 • احراز جایزه ویژه در رشته شکسته یادبود یاقوت مستعصمی ، استانبول 1990
 • رتبه سوم خط نستعلیق در مسابقات بین المللی یادبود شیخ الحمد الا ماسی ، استانبول 1998
 • جایزه ویژه مسابقات بین الملی ترکیه یادبود سید ابراهیم در دو خط کتابت و نستعلیق جلی استانبول 2001
 • لوح افتخار جهت اثر برتر در جشواره خوشنویسی جهان اسلام ، تهران 1376
 • جایزه وتقدیر نامه در نستعلیق(چلیپا) به یادبود هاشم محمد بغدادی(استانبول 2007)
 • جایزه ولوح افتخار رتبه اول در خط شکسته جشنواره بین المللی رضوی (یزد 1385)
 • اخذ گواهینامه درجه 2 هنری از شورای ارزشیابی هنرمن کشور وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بهمن 1364
 • جایزه ولوح افتخار رتبه اول درفعالیت خوشنویسی 8 سال دفاع مقدس(1368)
 • جایزه ولوح افتخار رتبه اول درخط شکسته جشنواره صحیفه سجادیه(تهران 1385)
 • تقدیر وتشویق از طرف استاد محمود فرشچیان(شهریور 1386)
 • جایزه ولوح تقدیربرای داوری اولین همایش خوشنویسی منطقه 1 کشور(1382)
 • جایزه و تقدیر نامه رتبه دوم خوشنویسی استانی (اصفهان1365)
 • جایزه وتقدیر نامه خوشنویسی استانی (اصفهان 1366)
 • جایزه وتقدیر رتبه اول جشنواره معلمان استان اصفهان(آذر ماه 1366)
 • جایزه وتقدیر نامه رتبه اول خوشنویسی استانی (اصفهان 1385)
 • جایزه وتقدیرنامه هنرمند برگزیده وتشکیل نمایشگاه ( اصفهان 1382)


 • بخشی از سوابق فرهنگی هنری :
 • عضو هیئت موسس انجمن خوشنویسان اصفهان
 • عضو شورای انجمن خوشنویسان اصفهان قریب به 25 سال
 • ریاست انجمن خوشنویسان اصفهان بمدت 8 سال بعد از مرحوم استاد فضائلی
 • عضو شورای انجمن خوشنویسان ایران 3 دوره
 • بازرس انجمن خوشنویسان 1 دوره
 • دریافت گواهینامه درجه2 هنری در رشته خوشنویسی از شورای ارزشیابی هنر مندان کشور از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • دریافت گواهی فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران
 • چند عکس با دوستان: