• به نظر شما آیا خوشنویسی می تواند در بین تکنولوژی های موجود ،تاثیر گذاری خود را حفظ کند؟
 •  نیازمندی انسان به زیبایی طلبی در جای خود ذاتی و فطری است، این نیاز را صنایع پیشرفته مانند رایانه وامثال آن تامین می کنند، خوشنویسی با این وجود جایگاه بالاتری می گیرد. مثل اینکه اگر فرش ماشینی می آید، فرش دستباف از زمین به روی دیوار می رود وشان بالاتری پیدا می کند ،چرا که نیازمندی به زیبایی و تامین آن یک امر قهری برای کلیه انسانهاست.
 • با توجه به اینکه شما در ادبیات هم فعالیت داشته اید، جایگاه خوشنویسی و به نوعی رابطه ی آن با ادبیات را بفرمایید.
 •  خوشنویسی، آبشخور فرهنگ وادبیات فارسی اسلامی است وخوشنویسی خوراکش را از ادبیات،آیات الهی ، احادیث ، حکمتها وپند ها می گیرد.این آبشخور به قدری غنی است که جایگاه ویژه خود را خواهد داشت، لذا خوشنویسی به اعتبار همین پشتوانه محکم،همیشه جایگاه خود را حفظ خواهد کرد.
 • چه رابطه ای میان خوشنویسی و هنرهای دیگر وجود دارد؟
 •  خوشنویسی توانسته در بیشتر هنر ها خود را به نمایش بگذارد. به عنوان مثال در پارچه های قلمکار ، در ودیوارهای عتبات عالیات وقلمدان به صورت نسخ، ثلث ونستعلیق به صورت کتیبه در آمده و جزو زینت دیوار های ما قرار گرفته است ، به خصوص امروز آثار خوشنویسی به صورت تابلوهای نفیس در آمده ودر جای جای موزه ها دیده می شود.
 • مباحث بسیاری مبنی بر اینکه خاستگاه خوشنویسی، ایران بوده مطرح می شود ، در این باره چه نظری دارید؟
 •  پیامبر خوشنویسی یک ایرانی بود به نام ابن مقله بیضاوی شیرازی که در قرن سوم هجری قمری خطوط سته را ابداع کرده و در آن زمان که خطی جز خط کوفی نبود ، به دنبال فرهنگ اسلامی وارد ایران شد و سر آغاز حرکت نوینی گردید ، در قرن نهم خط نستعلیق که از ترکیب خطوط نسخ و تعلیق به وجود آمد، به عنوان خط ملی ما مطرح شد ، به طوری که امروزه بیشترین کاربرد خوشنویسی در کشور ما را خط نستعلیق به خود اختصاص داده واولین خطی است که انجمن خوشنویسان آموزش می دهد.
 • یعنی به غیر از نستعلیق ،خط هایی مثل ثلث و نسخ ، خط عربی محسوب می شوند؟
 •  نه، متاسفانه ایرانی ها هم خط ثلث و نسخ که در اصل فارسی هستند را عربی می دانند و دلیل آن هم این است که در کشورهای عربی خط ثلث و نسخ جزو خطوط اولیه محسوب می شوند ، به این صورت مشهور شده اند.
 • از میان خطوطی که نام بردید کدام یک بیشتر برای آیات قرآنی استفاده می شود؟
 •  امروزه خطوط متداول نسخ ، ثلث ، شکسته و نستعلیق است ، به لحاظ اینکه نسخ از روانی بهتری برخوردار است ورتبه اول را از نظر خوانایی داراست و با توجه به اینکه صحت خواندن قرآن حائز اهمیت است ، از این خط در قرآن استفاده می شود وثلث بیشتر جنبه تزیینی پیدا کرده است.
 • در خوشنویسی ، مفهوم کلمات وواژه ها مهمتر است یا ترکیب و کمپزسیون آنها؟
 •  بی تردید در پشت پرده زیبایی های ظاهری، یک مفهوم ، یک قوت و یک فضایی نهفته است.در برخی از این مواقع ، این مفهوم عریان ودر برخی مواقع هم پرده در پرده مستتر است ، اما خالی از مفهوم و خالی از حکمت نیست ، لذا نمی توانیم حرکت را ببینیم و خالی از مفهوم تلقی کنیم، حتی سیاه مشق را که خوشنویس قلم را به عنوان ذکر در دست می گیرد ، هرچند واژه معنی را برنمی دارد اما به نوعی یک ارتباط درونی با خدای خود وعشق بازی با معبود است همان سیاه مشق گاهی به عنوان یک اثر جاودانه و به عنوان یک صفحه نقاشی خط تلقی می شود و حتی زبان بین المللی پیدا می کند ، به طوری که هرجا زبان مارا ندانند و خط ما را نشناسند از دیدن آن به وجد خواهند آمد.
 • آیا با توجه به وضعیت موجود ،پیشرفتی در خوشنویسی دیده می شود ویا فکر می کنید در همان حالت سنتی خود باقی خواهد ماند؟
 •  خوشنویسی یک پیشرفت کمی دارد و یک پیشرفت کیفی . در اوایل انقلاب به لحاظ اینکه یک سری هنرها در محدودیت و یا هزینه بر بودند، جامعه ما بیشتر متوجه خوشنویسی شد و این رشد رشد کمی بود، اما رشد کیفی در شرایطی به وجود می آید که رشد کمی در یک حالت نرمال قرار بگیرد ، در سالهای اخیر ما به دنبال آن هستیم که از نظر کمی به یک تعادل و از نظر کیفی به یک رشد و بالندگی مطلوب برسیم.
  ودر آخر اینکه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و سرعت آن نگران حلقه گمشده ای میان نسل های جدید و گذشته هستیم وبهترین ابزاری که این دو نسل را به هم پیوند می دهد وآنها را با ارزش های گذشته آشنا می کند هنر است. به خصوص هنرهای اصیلی همچون خوشنویسی که ریشه در قلبها دارند.